Welkom

Kinderdagverblijf  De Groene Weide

Bij kinderdagverblijf De Groene Weide creëren wij een rustige en veilige omgeving waar u uw kind met een gerust gevoel aan onze zorg toevertrouwt.

Bij het maken van een keuze voor een kinderopvang is het voor u als ouders van belang om te weten van welke visie de organisatie uitgaat bij de opvang van uw kind(eren). De pedagogische visie van De Groene Weide sluit goed aan bij ieder die het belangrijk vindt dat kinderen zich ontwikkelen tot mensen met liefde voor en in verbinding met zichzelf, met de anderen, met de natuur en in een multiculturele samenleving.

Het pedagogisch handelen is gebaseerd op het volledig mens mogen zijn. Wij willen kinderen in de gelegenheid stellen zich in hun eigen tempo te ontwikkelen. Dit doen we door de ontwikkeling en belevingswereld van het kind te volgen en hierop aan te sluiten door het aanbieden van ervaringen die bij het kind passen en het kind verrijken.

Hierbij wordt het kind Respectvol, Ruimtelijk, Individueel en Neutraal, zonder oordeel en liefdevol benaderd.

Kinderdagverblijf De Groene Weide straalt een warm en huiselijk gevoel uit. De pedagogisch medewerkers zijn nauw betrokken en geven ouders de ruimte om te overleggen. Binnen kinderdagverblijf De Groene Weide zijn er vier horizontale groepen. In een horizontale groep speelt en groeit je kind op met kinderen in dezelfde leeftijdsfase. Op De Groene Weide hebben wij de babygroep, dreumesgroep, peutergroep en BSO.

Op elke groep is een van de leidsters de mentor van uw kind. Zij zal eens per twee maanden een verslagje schrijven over de ontwikkeling van uw kind in ons portaal. Tot en met de leeftijd van één jaar zal het dagritme van uw kind ook hierin vermeld worden.

Service Image

KINDERDAGVERBLIJF

Bij ons kinderdagverblijf kunt u uw kind door ons laten opvangen. Lees hier alle informatie over onze voorzieningen.

Service Image

Buitenschoolse Opvang

Voor kinderen in de basisschool leeftijd bieden wij de mogelijkheid van Buitenschoolse Opvang. Hier leest u alle informatie over onze BSO.

Service Image

Onze Speelweide

Onze trots: het grote speelterrein achter ons kinderdagverblijf! Een enorme tuin met ruim voldoende plaats voor de kinderen om lekker te ravotten!

INSCHRIJVEN?

Wilt u uw kind(eren) bij ons inschrijven? Hier vindt u alle informatie over de inschrijving en natuurlijk het inschrijvingsformulier.

ONS TEAM

Maak kennis met ons team

Ons team van ervaren leidsters staat iedere dag weer klaar om voor uw kind te zorgen. Wij werken alleen met professioneel personeel dat gekwalificeerd is om in de kinderopvang te werken. We vinden het leuk om u alvast met een aantal van hen kennis te laten maken. Daarom stellen wij de leidsters graag aan u voor!

ERVARINGEN VAN OUDERS

CONTACT

Neem direct contact op