https://degroeneweide.org/wp-content/uploads/2020/09/cont-1200x550.jpg

Veelgestelde vragen

De meest gestelde vragen

Op deze pagina hebben wij een overzicht van de meest gestelde vragen. Zo kunt u gemakkelijk het antwoord nazoeken en eventueel doorverwezen worden naar de pagina waar u meer over het onderwerp kunt lezen.

Staat uw vraag er niet bij? Neem dan gerust even contact met ons op.

Wanneer is De Groene Weide open?

• Ma t/m vrijdag van 7.00-18.30

Zie voor de vakanties onze agenda.

Wat is het verschil tussen een kinderdagverblijf en een peuterspeelzaal?

Kinderdagverblijven bieden plaats aan kinderen van 6 weken tot 4 jaar. Kinderen kunnen hele dagen komen. Op De Groene Weide hanteren we meer haal en breng tijden dan op veel andere kinderdagverblijven. Hierdoor wordt het voor ouders mogelijk gemaakt om kinderen een aantal uren te brengen en niet per se een hele dag. Peuterspeelzalen zijn bedoeld voor de ontwikkeling en het speelplezier van kinderen van 2 tot 4 jaar. De kinderen komen een aantal dagdelen per week. Vaak zien mensen dit als een voorbereiding op de basisschool.

Wat zijn de haal- en brengtijden?

07.00 - 07.30 op verzoek verlengde openingstijd
07.30-09.00 brengtijd
12:30 breng/haaltijd
15.00 haaltijd
17.00-18.00 haaltijd
18.00 - 18.30 op verzoek verlengde openingstijd

(* deze tijd hanteren wij enkel voor kinderen welke een ouder broertje of zusje op de Marlijn en/of Bernulphusschool hebben.)

Moet ik mijn kind precies op tijd komen ophalen?

Wanneer mogelijk het liefst 10 minuten voor de afgesproken tijd om op die manier voldoende tijd te hebben voor de overdracht tussen medewerksters en ouders.

Wat moet ik mijn kind meegeven naar het kinderdagverblijf?

Een knuffel en/of speen, indien uw kind dit nodig heeft. Eventueel een eigen slaapzak en reservekleding. Indien uw kind een allergie heeft, zijn/haar eigen brood (belegd).

Hoe verloopt de wenprocedure?

Op kinderdagverblijf De Groene Weide wordt een wenperiode gehanteerd voor nieuwe kinderen van ongeveer vier keer, verdeeld over twee weken. Deze wenperiode is bedoeld om zowel uw kind als u zelf als ouder vertrouwd te maken met de leidsters en de omgeving. De dagen dat uw kind komt wennen, zullen een opbouwend karakter hebben wat hoeveelheid uren betreft. Deze dagen en uren zullen in overleg met u worden ingepland.

De wenperiode zal tegen het normale uurtarief worden gefactureerd.

Hoeveel dagen komen de meeste kinderen naar het kinderdagverblijf?

De meeste kinderen komen gemiddeld twee dagen per week naar ons kinderdagverblijf.

Krijgt mijn kind eten en drinken op het kinderdagverblijf?

Ja, uw kind krijgt eten en drinken op de De Groene Weide. Indien nodig of gewenst kunt u eigen producten meegeven. Wanneer het kind tot 17.30 uur of langer ingepland staat mag u ervoor kiezen het kind een bakje avondeten mee te geven. Dit wordt door de ouders kant en klaar meegegeven, zodat het alleen nog opgewarmd hoeft te worden

Heeft De Groene Weide een voedselbeleid?

Jazeker, deze kunt u hier vinden.

Wat betekent het vier-ogen beleid?

Meer informatie en uileg over het vier-ogen beleid vindt u hier

Hoe wordt de ontwikkeling van mijn kind gevolgd?

Door middel van het kind-volg systeem wordt uw kind gevolgd door de mentor van uw kind. De mentor zal dit systeem invullen en met u communiceren wanneer er opvallende zaken zijn. Er wordt één keer in de twee maanden een ontwikkelingsstukje geschreven in het schrift die u kunt lezen. Ook worden er twee keer per jaar tien-minuten gesprekken gepland, waarin allerlei onderwerpen aan bod komen die besproken worden.

Hoe vaak spelen de kinderen buiten?

Er wordt iedere dag, als het weer het toelaat, buiten gespeeld op De Groene Weide.

Op welke dagen is Buitenschoolse Opvang (BSO) op De Groene Weide?

Er is BSO op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

Moet mijn kind sloffen dragen op het kinderdagverblijf?

Het is niet verplicht, maar zeker wenselijk voor uw kind op koudere dagen.

Moet ik mijn kind insmeren met zonnebrand op warme dagen?

Graag zien we dat kinderen ingesmeerd komen op De Groene Weide. De leidsters zullen ervoor zorgen dat ze gedurende de dag meerdere malen ingesmeerd worden.

Wat zijn de tarieven?

U kunt een duidelijk overzicht van onze tarieven hier vinden.

Hoe geschiedt de betaling?

De facturatie vindt maandelijks vooraf plaats. Rond de eerste van de maand wordt het bedrag via automatische incasso geïncasseerd.

Vanaf welke leeftijd kan mijn kind komen spelen?

Uw kind is welkom vanaf dat hij/zij 6 weken oud is.

Heeft De Groene Weide een wachtlijst?

Ja, wij hebben een wachtlijst. Momenteel maken wij gebruik van een software reserveringssysteem welke ons niet de mogelijkheid geeft om de wachtlijst in te zien via onze website. Wilt u weten op welke dagen/groepen er een plekje vrij is mail dan gerust naar kdv@degroeneweide.org.

Mag ik een keertje komen kijken?

Natuurlijk! Stuur een mail naar kdv@degroeneweide.org om een afspraak te maken.

Hanteren jullie een voorrangsregel?

Tweede en/of volgende kinderen hebben voorrang op de wachtlijst. Wel willen wij ouders vragen het zo snel mogelijk door te geven wanneer zij een volgend kindje verwachten.

Mijn kind is ziek. Wat nu?

Als uw kind ziek is of om een andere reden niet kan komen, verzoeken wij u voor 09.00 uur dit door te geven aan de pedagogische medewerker (TEL: 026 334 23 53).

Wordt uw kind ziek op de opvang, dan wordt u gebeld om uw kind(eren) te (laten) ophalen. Bij twijfel wordt u ook gebeld om even te overleggen. Het is prettig wanneer één van de ouders of verzorgers makkelijk telefonisch bereikbaar is. Wanneer dit, bijvoorbeeld door uw werkzaamheden, niet mogelijk is, vragen wij u een telefoonnummer van een ander opvangadres achter te laten.

Een kind dat ziek is voelt zich het prettigst bij de ouders thuis. Wanneer uw kind extra verzorging en rust nodig heeft kunt u uw kind het beste thuis laten.

Hier vindt u meer informatie over ons ziekte-protocol.

Mijn kind wordt binnenkort vier jaar. Is er plaats op de BSO?

Wij nemen een jaar voordat uw kind vier jaar wordt contact met u hierover. Op die manier kunnen wij de garantie geven dat er een plekje vrij is in onze BSO op het moment dat uw kind vier jaar is.

Wat is de opzegtermijn bij De Groene Weide?

De opzegtermijn is één maand en begint nadat de schriftelijke opzegging is ontvangen, op de eerste van de eerstkomende maand. Elk van de partijen heeft het recht de overeenkomst met betrekking tot invulling van een kindplaats via schriftelijke opzegging en zonder opgaaf van reden te beëindigen.

Hoe gaat het kinderdagverblijf om met allergieën?

Wanneer een kind een allergie heeft, vragen wij aan ouders de producten mee te geven welke een kind mag.

Wanneer kan ik mijn kind voor de wachtlijst inschrijven? Is dit kosteloos?

Vanaf het moment dat u weet dat u gebruik wilt maken van De Groene Weide schrijft u zich in. Inschrijven is geheel kosteloos en kan via ons digitaal inschrijfformulier.

Stroomt mijn kind automatisch door naar de BSO?

Nee, wanneer u gebruikt wilt maken van de BSO dient u dit door te geven. U wordt hiervoor benaderd ongeveer rond de derde verjaardag van uw kind.

Hoe wordt er omgegaan met ruilen, of extra dagen?

Kinderdagverblijf De Groene Weide is flexibel. Dit geldt ook voor het afnemen van extra uren en/of het ruilen van extra uren. Of dit feitelijk mogelijk is, hangt af van het aantal kinderen en pedagogische medewerkers, die op de bewuste dag aanwezig zijn. Wij zullen uiteraard ons best doen om u hierin ter wille te zijn. De extra uren, of extra dagdeel wordt in rekening gebracht op de factuur van de volgende maand. Het ruilen van uren dient in een tijds bestek van vier weken plaats te vinden.

Krijg ik korting voor mijn tweede kind?

Er zal geen korting gehanteerd worden bij een volgend kind uit een gezin.

Ik heb een klacht of een suggestie

Bij klachten en/of suggesties kunt u mailen naar kdv@degroeneweide.org of bellen naar 026 3342353

Hoe kan ik mij aanmelden voor de Oudercommissie?

Meld u aan via kdv@degroeneweide.org