https://degroeneweide.org/wp-content/uploads/2020/09/cont-1200x550.jpg

Corona update

Corona update | Februari 2021

Corona en kinderopvang: informatie voor ouders

De kinderdagopvang (0-4 jaar), gastouderopvang (0-12 jaar) - inclusief de naschoolse opvang (4-12 jaar) bij de gastouder - en het basisonderwijs zijn per 8 februari weer regulier open. De BSO blijft voorlopig gesloten. Wel biedt de BSO noodopvang.

Ouders wordt gevraagd de rekening van de BSO door te betalen. Zij krijgen hiervoor een tegemoetkoming die de eigen bijdrage benadert. Ouders moeten er voor zorgen dat hun normale gegevens voor de kinderopvangtoeslag kloppen bij de Belastingdienst. Bijvoorbeeld hun contracturen of inkomen. Wijzigingen specifiek vanwege de sluiting hoeven zij niet door te geven.

Noodopvang

 • Kinderen van wie één of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep
 • Kinderen voor wie vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is.

 

Coronaregels op de kinderopvang

Regels als kinderen (verkoudheids)klachten hebben

Wanneer kinderen wel of niet naar de kinderopvang mogen, kunt u hier vinden.

Kinderen die tot de risicogroep behoren

 • Kinderen met onderliggende medische problematiek lijken geen groter risico te lopen op een ernstig beloop van COVID-19 dan gezonde kinderen.
 • Als ouders twijfelen of hun kind naar school, kinderopvang of BSO kan, is het verstandig te overleggen met de behandelend (kinder)arts en de schoolleiding.
 • Wanneer een gezinslid in de risicogroep valt en onder specialistische behandeling is, overleg dan met de arts en de schoolleiding of het kind naar school kan.

Regels voor kinderen die naar het buitenland zijn geweest

Is een gezin in een risicogebied geweest? Dan blijft iedereen thuis (in quarantaine).

Regels voor ouders die naar het buitenland zijn geweest

Ouders die terugkomen uit een land met een oranje of rood reisadvies vanwege corona, gaan in quarantaine. Zij moeten dus thuisblijven en mogen ook niet naar de kinderopvang komen. Voor eventueel brengen en halen van kinderen zullen ze anderen moeten vragen.

Kinderen testen op coronavirus

Heeft uw kind coronaklachten? Het hangt van de situatie af of uw kind een coronatest moet doen. Bijvoorbeeld de leeftijd van uw kind en hoe erg de klachten zijn.

Protocol voor de kinderopvang en gastouders

In het protocol Kinderopvang staat welke maatregelen medewerkers en gastouders moeten nemen. Bijvoorbeeld als het gaat om veiligheid en hygiëne. Het protocol voor de kinderopvang wordt regelmatig aangepast aan nieuwe ontwikkelingen of inzichten.

Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid.

De Groene Weide houdt de ontwikkelingen rondom het coronavirus nauwlettend in de gaten en blijft de adviezen en richtlijnen van de GGD, ministerie en het RIVM opvolgen.

Mocht u nog vragen hebben neem dan vooral met ons contact. U kunt mailen naar kdv@degroeneweide.org of bel 026-3342353.

Corona update | December 2020

De kinderopvang (kinderdagopvang en BSO) en het basisonderwijs is gesloten tot en met tenminste 17 januari 2021. Kinderen van wie de ouders in cruciale beroepsgroepen werken en kinderen in een kwetsbare positie, kunnen in principe terecht bij de eigen kinderopvang en school voor noodopvang.

Noodopvang
Kinderopvangorganisaties en basisscholen bieden altijd noodopvang aan voor:
• kinderen van wie één of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep.
• kinderen voor wie vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is.

De maatregel is erop gericht het aantal contactmomenten en reisbewegingen van ouders te beperken en daarmee het aantal verspreidingen van virus terug te dringen.

Het uitgangspunt is dat iedereen zoveel mogelijk thuis blijft en thuis werkt. Het sluiten van de kinderopvang draagt hieraan bij.

De kinderopvang sluit niet vanwege de besmettingsrisico’s op de kinderopvang. Jonge kinderen hebben namelijk een beperkte rol bij de verspreiding van het coronavirus.

Onderwijstijden scholen wijzigen
Het uitgangspunt is dat scholen hun reguliere onderwijstijden aanhouden bij het bieden van noodopvang. Hierbij houden zij rekening met eventuele noodzakelijke gespreide tijden om kinderen te brengen en halen. Dit is om voor voldoende afstand tussen volwassenen te zorgen.

De BSO is open tijdens de reguliere openingstijden van de BSO. De school is verantwoordelijk voor een goede aansluiting op de BSO en maakt hierover afspraken met de BSO-locaties.

Algemeen

Regels als kinderen (verkoudheids)klachten hebben.
Wanneer kinderen wel of niet naar de kinderopvang mogen, staat op de pagina 'Veelgestelde vragen gezinnen met kinderen en quarantaine'.

Kinderen die tot de risicogroep behoren
• Kinderen met onderliggende medische problematiek lijken geen groter risico te lopen op een ernstig beloop van COVID-19 dan gezonde kinderen.
• Als ouders twijfelen of hun kind naar school, kinderopvang of BSO kan, is het verstandig te overleggen met de behandelend (kinder)arts en de schoolleiding.
• Wanneer een gezinslid in de risicogroep valt en onder specialistische behandeling is, overleg dan met de arts en de schoolleiding of het kind naar school kan.

Regels voor kinderen die naar het buitenland zijn geweest.
Is een gezin in een risicogebied geweest? Dan blijft iedereen 10 dagen thuis (in quarantaine). Kinderen tot en met 12 jaar mogen wel naar school, sport en opvang, zolang zij geen klachten hebben.

Regels voor ouders die naar het buitenland zijn geweest.
Ouders die terugkomen uit een land met een oranje of rood reisadvies vanwege corona, gaan 10 dagen in quarantaine. Zij moeten dus thuisblijven en mogen ook niet naar de kinderopvang komen. Voor eventueel brengen en halen van kinderen zullen ze anderen moeten vragen.

Kinderen testen op coronavirus
Kleine kinderen en kinderen die op de basisschool zitten hoeven meestal niet getest te worden als ze klachten hebben. Op de pagina 'testen op corona' vindt u meer informatie over het testen.

Kosten kinderopvang en tegemoetkoming eigen bijdrage

Tegemoetkoming voor de eigen bijdrage.
Alle ouders die gewoonlijk gebruik maken van kinderopvang en hun factuur ook nu volledig door blijven betalen, ontvangen een tegemoetkoming van de eigen bijdrage. De tegemoetkoming geldt voor alle typen formele opvang (kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang) tot de maximum uurprijs. Dit geldt óók voor ouders in cruciale beroepen. Zij kunnen wel gebruik maken van kinderopvang en worden verzocht hun factuur door te betalen.

Net als bij de sluiting in het voorjaar zal er in de tegemoetkoming onderscheid gemaakt worden tussen 3 groepen. Al deze groepen zullen een tegemoetkoming ontvangen.

Meer informatie hierover kunt u vinden op onderstaande website:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/ouders

De Groene Weide houdt de ontwikkelingen rondom het coronavirus nauwlettend in de gaten en blijft de adviezen en richtlijnen van de GGD, ministerie en het RIVM opvolgen.

Mocht u nog vragen hebben neem dan vooral contact op met ons.
U kunt mailen naar kdv@degroeneweide.org of bel 026-3342353

Corona update | September 2020

Er is een nieuwe handreiking bij neusverkouden kinderen gepubliceerd door het RIVM.

Kinderdagverblijf De Groene Weide volgt dit advies op en past daarom haar werkwijze aan.

Dit betekent als volgt:

Het nieuwe coronavirus verspreidt zich vooral onder volwassenen en van volwassen familieleden naar kinderen. Verspreiding van COVID-19 onder kinderen of van kinderen naar volwassenen komt minder vaak voor. Over het algemeen geldt: hoe jonger het kind, hoe minder groot de rol bij de verspreiding van het virus is.

Afstand tussen kinderen onderling

De 1,5 meter maatregel voor kinderen is versoepeld: 

 • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling én tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden. Dit geldt ook op de kinderopvang en het basisonderwijs.
 • Jongeren van 13 tot 18 jaar hoeven onderling ook geen 1,5 meter afstand te houden maar wel tot volwassenen. Dit geldt voor alle leerlingen (ongeacht leeftijd) op de middelbare scholen.
 • In het MBO (middelbaar beroepsonderwijs)  en hoger onderwijs houden alle leerlingen 1,5 meter afstand tot elkaar, ongeacht hun leeftijd. Voor de uitzondering rondom praktijkonderwijs, zie Rijksoverheid.nl.

Voor kinderen op de kinderopvang of in het basisonderwijs geldt:

 • Heeft het kind verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn), of bekende hooikoortsklachten, dan mag hij of zij naar de kinderopvang of naar de basisschool. Het kind hoeft niet getest te worden op corona.  Dit geldt niet als het kind een contact is van iemand die corona heeft. Of als het kind bij iemand woont die koorts heeft of benauwd is.  Dan moet hij of zij thuisblijven.
 • Heeft het kind andere klachten, die bij COVID-19 kunnen passen, zoals koorts, benauwdheid of (meer dan incidenteel) hoesten,  dan moet hij of zij thuisblijven tot de klachten 24 uur over zijn. Het kind hoeft niet getest te worden voor corona, tenzij hij of zij ernstig ziek is. Neem dan contact op met de huisarts.
 • Heeft het kind ook koorts en/of benauwdheid? Dan blijft iedereen in het huishouden thuis.
 • Als iemand in het huishouden positief is getest op COVID-19, blijft iedereen in het huishouden thuis. Krijg het kind klachten? Maak een afspraak voor een coronatest.
 • Komt het kind terug uit een gebied dat een oranje of rood reisadvies heeft vanwege corona of krijg je een notificatie met de Coronamelder-app , dan gelden voor kinderen tot en met 12 jaar de bovenstaande adviezen. Zij mogen wel naar school of de kinderopvang. Voor iedereen ouder dan 12 jaar geldt dat ze na terugreis uit een oranje of rood gebied of na melding van de coronamelder-app 10 dagen thuis moeten blijven (quarantaine).

De Groene Weide houdt de ontwikkelingen rondom het coronavirus nauwlettend in de gaten en blijft de adviezen en richtlijnen van de GGD, ministerie en het RIVM opvolgen.

Mocht u nog vragen hebben neem dan vooral contact op met ons.

U kunt mailen naar kdv@degroeneweide.org of bel 026-3342353